1. Zastrzeżenie praw własności: towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu otrzymania całkowitej i terminowej płatności.

2. Reklamacje: ewentualne reklamacje należy składać pisemnie przed użyciem materiału oraz przed upływem ośmiu dni od daty otrzymania towaru.

3. Wraz ze złożeniem zamówienia nabywca deklaruje w sposób jasny pełną akceptację niniejszych warunków sprzedaży.

Product added to compare.